Friday, 03/12/2021 - 23:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Văn bản liên quan
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1444/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GD mầm non 22/04/2021
1318/BGDĐT/QLCL HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 05/04/2021
QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT 26/05/2020
32/2020/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC 15/09/2020
26/2020/TT-BGDĐT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 58/2011/TT-BGDĐT/ 26/08/2020
32/2017/TT- BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 26/12/2018