Friday, 03/12/2021 - 23:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Văn bản liên quan
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
207/KH_TP Kê hoạch Tổ chức hoạt động dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại trường THPT Trần Phú 19/11/2021
184/KH-TP KẾ HOẠCH Hoạt động Y tế học đường năm học 2021 – 2022 15/11/2021
183/KH- TP KẾ HOẠCH Tổ chức kiếm tra giữa kì I năm học 2021-2022 15/11/2021
181/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (từ ngày 10/11 – 10/12/2021) 09/11/2021
177/KH_TP QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 08/11/2021
176/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động dạy học “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại trường THPT Trần Phú 08/11/2021
172/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THPT Trần Phú 02/11/2021
167/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 01/11/2021
169/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai viết và áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022 01/11/2021
168/KH-TP KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021- 2022 01/11/2021