Friday, 03/12/2021 - 22:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Văn bản liên quan
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
167/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 01/11/2021
169/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai viết và áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022 01/11/2021
168/KH-TP KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021- 2022 01/11/2021
166/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động dạy học “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại trường THPT Trần Phú 01/11/2021
160/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi “Phòng, chống tham nhũng” cấp trường năm học 2021-2022 19/10/2021
154/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục phòng, chống tham nhũng ở trường THPT- năm 2021 06/10/2021
153/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 04/10/2021
152/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi học sinh trở lại trường 04/10/2021
151/KH-TP KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý chất lượng năm học 2021-2022 04/10/2021
150/KH-Tp KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 01/10/2021