Thứ sáu, 03/12/2021 - 23:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
218/KH-TP KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức tiêm văcxin phòng Covid-19 02/12/2021
208/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trường học 22/11/2021
209/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trường học năm học 2021 – 2022 22/11/2021
211/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban an toàn giao thông trường học năm học 2021 – 2022 22/11/2021
210/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban phòng chống ma túy, an ninh trật tự trường học 22/11/2021
212/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động và phổ biến giáo dục, tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm năm học 2021 - 2022 22/11/2021
207/KH_TP Kê hoạch Tổ chức hoạt động dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại trường THPT Trần Phú 19/11/2021
183/KH- TP KẾ HOẠCH Tổ chức kiếm tra giữa kì I năm học 2021-2022 15/11/2021
184/KH-TP KẾ HOẠCH Hoạt động Y tế học đường năm học 2021 – 2022 15/11/2021
181/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (từ ngày 10/11 – 10/12/2021) 09/11/2021
176/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động dạy học “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại trường THPT Trần Phú 08/11/2021
177/KH_TP QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 08/11/2021
172/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THPT Trần Phú 02/11/2021
166/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động dạy học “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại trường THPT Trần Phú 01/11/2021
168/KH-TP KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021- 2022 01/11/2021
169/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai viết và áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022 01/11/2021
167/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 01/11/2021
160/QĐ-TP QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi “Phòng, chống tham nhũng” cấp trường năm học 2021-2022 19/10/2021
154/KH-TP KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục phòng, chống tham nhũng ở trường THPT- năm 2021 06/10/2021
151/KH-TP KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý chất lượng năm học 2021-2022 04/10/2021
152/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi học sinh trở lại trường 04/10/2021
153/KH-TP KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 04/10/2021
150/KH-Tp KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 01/10/2021
146/KH-TP KẾ HOẠCH Thực hiện vận động quyên góp ủng hộ trang thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Trần Phú 23/09/2021