Chào mừng năm học mới 2017 - 2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
PHIM PHÓNG SỰ
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000572552
 Hôm nay :   37       
 Hôm qua :    141       
 Tất cả:   572552       
  THỜI KHÓA BIỂU
    TKB HK2, lần 1. Áp dụng từ ngày 15/01/2018    
    Cập nhật vào lúc: 12-01-2018    
Nội dung tập tin
Danh sách thời khóa biểu các lớp Học kỳ Năm học
TKB HK2, lần 2. Áp dụng từ ngày 18/03/2018[ 27-03-2018] 2 2018-2019
Thời khóa biểu HKI, Lần 5. Năm học: 2017 - 2018 (Áp dụng từ ngày 20/11/2017[ 17-11-2017] 1 2017-2018
Thời khóa biểu HKI, Lần 4. Năm học: 2017 - 2018 (Áp dụng từ ngày 06/11/2017)[ 03-11-2017] 1 2017-2018
Thời khóa biểu HKI, Lần 3. Năm học: 2017 - 2018 (Áp dụng từ ngày 30/10/2017[ 27-10-2017] 1 2017-2018
Thời khóa biểu HKI, Lần 2. Năm học: 2017 - 2018 (Áp dụng từ ngày 18/09/2018) Mới[ 14-09-2017] 1 2017-2018
Thời khóa biểu HKI, Lần 1. Năm học: 2017 - 2018 (Áp dụng từ ngày 05/09/2017)[ 30-08-2017] 1 2017-2018
TKB HKII, Lần 5. Áp dụng từ ngày 10/04/2017[ 08-04-2017] 2 2016-2017
TKB HKII, Lần 4. Áp dụng từ ngày 03/04/2017[ 30-03-2017] 2 2016-2017
TKB HKII, Lần 3. Áp dụng từ ngày 20/03/2017[ 18-03-2017] 2 2016-2017
TKB HKII, Lần 2. Áp dụng từ ngày 27/02/2017[ 01-03-2017] 2 2017-2018
TKB HKII, Lần 1. Áp dụng từ ngày 16/01/2017[ 13-01-2017] 2 2017-2018
TKB HKI, Lần 4. Áp dụng từ ngày 07/11/2016(moi nhat)[ 06-11-2016] 1 2016-2017
TKB HKI, Lần 4. Áp dụng từ ngày 07/11/2016[ 05-11-2016] 1 2016-2017
TKB HKI, Lần 3. Áp dụng từ ngày 10/10/2016[ 09-10-2016] 1 2016-2017
TKB HKI, Lần 2. Áp dụng từ ngày 12/09/2016[ 10-09-2016] 1 2016-2017
TKB HKI, Lần 1. Áp dụng từ ngày 05/09/2016[ 05-09-2016] 1 2016-2017
TKB HKII. Lần 4. Áp dụng từ ngày 28/03/2016[ 15-06-2016] 2 2015-2016
TKB HKII. Lần 5. Áp dụng từ ngày 04/04/2016[ 13-04-2016] 2 2015-2016
TKB HKII. Lần 3. Áp dụng từ ngày 14/03/2016[ 13-04-2016] 2 2015-2016
TKB HKII. Lần 2. Áp dụng từ ngày 22/02/2016 (tham khảo)[ 13-04-2016] 2 2015-2016
 
 
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT TRẤN PHÚ
Địa chỉ :30 - Trần Rịa - Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại :0573865217
Thư điện tử: thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT TRẤN PHÚ