Friday, 26/02/2021 - 23:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TUYẾN
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VẬT LÝ 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VẬT LÝ 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔTUYẾN
  | Trường THPT Trần Phú | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY HOÀNG - CÔ VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12 SỐ 1 NĂM HỌC 2019 -2020 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm