Friday, 03/12/2021 - 23:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẦN ĐỀ KT GIỮA HK2 VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TUYẾN
  | Trường THPT Trần Phú | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VẬT LÝ 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔ TUYẾN
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA HK 1 VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2029-2020 - CÔ VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 11 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔ VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 11- HKI - NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY ĐOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1 TIẾT VẬT LÝ 11 SỐ 1- NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm