Friday, 03/12/2021 - 23:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIƯA HKII VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VẬT LÝ 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 VẬT LÝ 10- THẦY HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ THI HKI VẬT LÝ 10 - NĂM HỌC 2019-2020 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 70 lượt tải | 1 file đính kèm