Friday, 26/02/2021 - 23:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VẬT LÝ 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 VẬT LÝ 10- THẦY HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ THI HKI VẬT LÝ 10 - NĂM HỌC 2019-2020 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 27 lượt tải | 1 file đính kèm