Friday, 03/12/2021 - 23:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIƯA HKII VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KT GIỮA HK2 VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TUYẾN
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 VẬT LÝ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯỜNG
  | Trường THPT Trần Phú | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TUYẾN
  | Trường THPT Trần Phú | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VẬT LÝ 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY VŨ
  | Trường THPT Trần Phú | 88 lượt tải | 1 file đính kèm