Friday, 03/12/2021 - 23:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VY
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021COO VY
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021- CÔ LOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VI
  | Trường THPT Trần Phú | 83 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC BÀI VIẾT VÀ KTHK VĂN 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm