Friday, 03/12/2021 - 22:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC BÀI VIẾT VÀ KTHK VĂN 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 TỔ VĂN
  | Trường THPT Trần Phú | 92 lượt tải | 1 file đính kèm