Sunday, 28/02/2021 - 14:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ b THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021COO VY
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021- CÔ LOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ BÍCH THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VI
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC BÀI VIẾT VÀ KTHK VĂN 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC BÀI VIẾT VÀ KTHK VĂN 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 TỔ VĂN
  | Trường THPT Trần Phú | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC BÀI VIẾT VÀ KTHK VĂN 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 TỔ VĂN
  | Trường THPT Trần Phú | 25 lượt tải | 1 file đính kèm