Saturday, 04/12/2021 - 00:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VY
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HKII VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ b THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021COO VY
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 12 NĂM HỌC 2020-2021- CÔ LOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ BÍCH THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 VĂN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 90 lượt tải | 1 file đính kèm