Friday, 26/02/2021 - 23:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TÍNH - DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 - CÔ VÂN - CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK2 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK2 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 3 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY HẢI
  | Trường THPT Trần Phú | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK2 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY HẢI
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY HẢI
  | Trường THPT Trần Phú | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY HẢI
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm