Friday, 03/12/2021 - 23:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 11 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII TOÁN 11( NĂM HỌC 2020-2021)
  | Trường THPT Trần Phú | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ ĐOAN- CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY PHI DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY PHI
  | Trường THPT Trần Phú | 70 lượt tải | 1 file đính kèm