Friday, 03/12/2021 - 23:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI - TOÁN 10 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII- TOÁN 10( NĂM HỌC 2020-2021)
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ TÂM - DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HƯNG CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK2 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK2 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 73 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 3 HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 59 lượt tải | 1 file đính kèm