Friday, 26/02/2021 - 23:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ TÂM - DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HƯNG CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ ĐOAN- CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY PHI DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TÍNH - DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 - CÔ VÂN - CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY PHI
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK2 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm