Friday, 03/12/2021 - 23:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TOÁN 12 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 11 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI - TOÁN 10 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIƯA HKII TOÁN 12( NĂM HỌC 2020-2021)
  | Trường THPT Trần Phú | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII TOÁN 11( NĂM HỌC 2020-2021)
  | Trường THPT Trần Phú | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII- TOÁN 10( NĂM HỌC 2020-2021)
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ TÂM - DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HƯNG CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ ĐOAN- CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm