Friday, 03/12/2021 - 23:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HKII TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm