Saturday, 04/12/2021 - 00:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HKII TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021- TIN HỌC 10 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 59 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 TIN 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK2 TIN HỌC 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 64 lượt tải | 1 file đính kèm