Saturday, 06/03/2021 - 16:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021- TIN HỌC 10 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 13 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 TIN 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK2 TIN HỌC 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm