Sunday, 28/02/2021 - 14:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIN 11 NĂM HỌC 2020-2021 - THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIN11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021- TIN HỌC 10 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIN 11 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 TIN11 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ QUỲNH
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIN 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LUÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm