Friday, 03/12/2021 - 22:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 12 CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 CB NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIẾNG ANH 12CB NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 ANH 12 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CO LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm