Friday, 03/12/2021 - 22:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIẾNG ANH 11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII ANH VĂN 11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 11 CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 TIẾNG ANH 11 TĐ CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIẾNG ANH 11 TĐ NĂM HỌC 2019-2020 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK1 TIẾNG ANH 11 TĐ NĂM HỌC 2019-2020 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK1 TIẾNG ANH 11 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ THỦY
  | Trường THPT Trần Phú | 114 lượt tải | 1 file đính kèm