Friday, 03/12/2021 - 23:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII TIẾNG ANH 10 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TIẾNG ANH 10 TĐ NĂM HỌC 2019-2020 CÔ THỦY
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIẾNG ANH 10 CỐ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THE FIRST ENGLISH TEST- CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 3 HK2 TIẾNG ANH 10 COP NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIÊM TRA HK1 TIẾNG ANH 10 TĐ CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SỐ 2 TIẾNG ANH 10 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK1 TIẾNG ANH 10 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm