Friday, 26/02/2021 - 23:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 CB NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIẾNG ANH 12CB NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 ANH 12 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CO LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 TIẾNG ANH 11 TĐ CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 TIẾNG ANH 11 TĐ NĂM HỌC 2019-2020 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 33 lượt tải | 1 file đính kèm