Friday, 03/12/2021 - 23:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIẾNG ANH 11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII TIẾNG ANH 10 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII ANH VĂN 11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 12 CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 11 CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT GIỮA HK2 TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TIẾNG ANH 12 CB NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 53 lượt tải | 1 file đính kèm