Friday, 26/02/2021 - 23:19|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT TRA CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HẰNG
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH HỌC 12 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SINH HỌC 12 HK2 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH HỌC 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH HỌC 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHKI SINH HỌC 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1THK1 SINH HỌC 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 14 lượt tải | 1 file đính kèm