Friday, 03/12/2021 - 23:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • DỀ KT CUỐI HKI SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HKII SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT TRA CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HẰNG
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH HỌC 12 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 64 lượt tải | 1 file đính kèm