Friday, 03/12/2021 - 23:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 HÙNG VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK1 NĂM HỌC 2020-2021 SINH 11- CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH HỌC 11 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 SINH HỌC 11 THẦY ĐỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 65 lượt tải | 1 file đính kèm