Friday, 26/02/2021 - 23:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK1 NĂM HỌC 2020-2021 SINH 11- CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH HỌC 11 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 SINH HỌC 11 THẦY ĐỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm