Friday, 03/12/2021 - 23:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HKI SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỀ KT GIỮA HỌC KỲ 2 SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 SINH 10
  | Trường THPT Trần Phú | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 83 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HKI SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SINH HỌC 10 HK2 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SINH 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHK1 SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 52 lượt tải | 1 file đính kèm