Sunday, 28/02/2021 - 13:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT TRA CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HẰNG
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK1 NĂM HỌC 2020-2021 SINH 11- CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm