Friday, 03/12/2021 - 23:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 HÙNG VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỀ KT CUỐI HKI SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HKI SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HKII SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỀ KT GIỮA HỌC KỲ 2 SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 SINH 10
  | Trường THPT Trần Phú | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 83 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT TRA CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 65 lượt tải | 1 file đính kèm