Friday, 26/02/2021 - 23:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
  • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
    | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
    | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
  • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 12 HK1NĂM HỌC 2019 - 2020 NHÓM SỬ
    | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm