Saturday, 04/12/2021 - 00:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 12 HK1NĂM HỌC 2019 - 2020 NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm