Friday, 03/12/2021 - 23:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK 1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HÙNG
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 85 lượt tải | 1 file đính kèm