Friday, 03/12/2021 - 23:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK 1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HÙNG
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 12 HK1NĂM HỌC 2019 - 2020 NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 76 lượt tải | 1 file đính kèm