Sunday, 28/02/2021 - 13:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LINH
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK 1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HÙNG
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY KHOA
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 12 HK1NĂM HỌC 2019 - 2020 NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T VÀ KTHK SỬ 10 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 - NHÓM SỬ
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm