Friday, 03/12/2021 - 23:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 12 NĂM HỌC 2020 -2021 LÂM NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2020-2021 HÓA 12
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT - MT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm