Friday, 26/02/2021 - 22:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT - MT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 300 CÂU LÝ THUYẾT HÓA 12 - CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHKI HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HKI HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 16 lượt tải | 1 file đính kèm