Friday, 26/02/2021 - 22:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 492 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 358 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 246 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 137 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 NĂM HỌC 2020-2021 HÓA 11 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA HKI HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HÓA 11 SỐ 2 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 - CÔLÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HKI HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm