Saturday, 04/12/2021 - 00:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HKII HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2020-2021 HÓA 10
  | Trường THPT Trần Phú | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HÓA 10 SỐ 2 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHKI HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY TÂM - TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 58 lượt tải | 1 file đính kèm