Friday, 26/02/2021 - 23:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T HÓA 10 SỐ 2 NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KTHKI HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 - THẦY TÂM - TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm