Sunday, 28/02/2021 - 13:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 492 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 358 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 246 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 137 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 12 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm