Friday, 03/12/2021 - 23:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 12 NĂM HỌC 2020 -2021 LÂM NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HKII HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2020-2021 HÓA 10
  | Trường THPT Trần Phú | 78 lượt tải | 1 file đính kèm