Friday, 03/12/2021 - 23:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HKII ĐỊA LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ĐỊA 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY NGUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 ĐỊA 12 NĂM HỌC 2020-2021 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 72 lượt tải | 1 file đính kèm