Saturday, 06/03/2021 - 15:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
  • ĐỀ KT CUỐI HK1 ĐỊA 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY NGUYÊN
    | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  • ĐỀ KT GIỮA HK1 ĐỊA LÍ 11 NĂM HỌC 2020-2021 NHÓM ĐỊA
    | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
  • CÁC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÝ 11 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM ĐỊA
    | Trường THPT Trần Phú | 29 lượt tải | 1 file đính kèm