Friday, 26/02/2021 - 22:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
  • ĐỀ KT CUỐI HK1 ĐỊA 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY NGUYÊN
    | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
  • ĐỀ KT GIỮA HK1 ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2020-2021 NHÓM ĐỊA
    | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
  • CÁC KIỂM TRA ĐỊA LÝ 10 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM ĐỊA
    | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm