Sunday, 28/02/2021 - 14:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ĐỊA 11 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY NGUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ĐỊA 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY NGUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ĐỊA 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY NGUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2020-2021 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 ĐỊA LÍ 11 NĂM HỌC 2020-2021 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIƯA HK1 ĐỊA 12 NĂM HỌC 2020-2021 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÝ 11 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC KIỂM TRA ĐỊA LÝ 10 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM ĐỊA
  | Trường THPT Trần Phú | 15 lượt tải | 1 file đính kèm