Sunday, 28/02/2021 - 13:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ KIM
  | Trường THPT Trần Phú | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SỬ 10 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ QUYÊN
  | Trường THPT Trần Phú | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 LÝ 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY HOÀNG
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 10 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT TRA CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ VÂN
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ NHI
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ HẰNG
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 VĂN 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ b THẢO
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TOÀN
  | Trường THPT Trần Phú | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 SINH 12 NĂM HỌC 2020-2021 CÔ DIỆU
  | Trường THPT Trần Phú | 18 lượt tải | 1 file đính kèm