Friday, 03/12/2021 - 23:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TOÁN 12 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 11 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI - TOÁN 10 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIN 11 NĂM HỌC 2020-2021 TIN 11
  | Trường THPT Trần Phú | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIN 10 NĂM HỌC 2020-2021 CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIN 12 NĂM HỌC 2020-2021 CƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII SINH 11 NĂM HỌC 2020-2021 HÙNG VƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII TIẾNG ANH 11 TĐ NĂM HỌC 2020-2021 CÔ TRANG
  | Trường THPT Trần Phú | 107 lượt tải | 1 file đính kèm