Chào mừng năm học mới 2018 - 2019
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
PHIM PHÓNG SỰ
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000632648
 Hôm nay :   183       
 Hôm qua :    142       
 Tất cả:   632648       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
 
 
   Toán_Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Trang thông tin    http://tranphu.phuyen.edu.vn
   
  1.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
  Nguyễn Đắc Hải
   
 
  Trương Thị Phương Liên
   
 
  Nguyễn Thị Hạnh
   
 
  Nguyễn Khắc Ngân
   
 
  Trần Thị Thanh Tâm
   
 
  Phạm Thị Xuân Đoan
   
 
  Nguyễn Hồng Tính
   
 
  Bùi Thị Hồng Vân
   
 
  Phan Nhật Biên Cương
   
 
  Trần Thị Thúy Quỳnh
   
 
  Nguyễn Huỳnh Mi Luân
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Địa chỉ :30 - Trần Rịa - Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại :05273.865217
Thư điện tử: thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ