Chào mừng năm học mới 2018 - 2019
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Địa lý 12[ 30-11-2018] Hồ Minh Nguyên
2 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Đặng Nguyên Thảo
3 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Đặng Nguyên Thảo
4 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
5 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
6 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Huỳnh Thị Kim Loan
7 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11 + 12[ 27-11-2018] Lê Thị Quyên
8 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Nguyễn Quốc Toàn
9 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Nguyễn Lê Trúc Vy
10 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Nguyễn Lê Trúc Vy
11 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Phạm Đồng Tường
12 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Nguyễn Bích Thảo
13 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
14 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
15 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Đặng Nguyên Thảo
16 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Đặng Nguyên Thảo
17 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11 + 12[ 27-11-2018] Nguyễn Thị Phong Niên
18 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Địa lý 11[ 27-11-2018] Nguyễn Thị Thanh Tiền
19 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
20 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
21 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
22 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
23 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
24 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
25 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018] Nguyễn Hồng TÍnh
26 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018] Bùi Thị Hồng Vân
27 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018] Trương Thị Phương Liên
28 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018] Nguyễn Thị Hạnh
29 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 19-11-2018]
30 kiểm ra 1 tiết - HK1[ 13-11-2018] Tổ Sinh
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Địa chỉ :30 - Trần Rịa - Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại :0573865217
Thư điện tử: thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ