Chào mừng năm học mới 2018 - 2019
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 Bài viết số 5-Lớp 12 (NH 2018-2019)[ 14-03-2019] Nguyễn Lê Trúc Vy
2 Bài viết số 5 lớp 11 ( NH 2018-2019)[ 14-03-2019] Nguyễn Bích Thảo
3 Bài viết số 5 lớp 11 ( NH 2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Ngữ văn
4 ĐỀ KT HỌC KÌ I SỬ 12 (2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Sử - Địa
5 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 1 SỬ 12 (2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Sử - Địa
6 ĐỀ KIỂM TRA HKI SỬ 11 (2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Sử - Địa
7 Đề + Đáp án Ngữ văn 10_KTHKI[ 13-02-2019] Tổ Ngữ văn
8 Đề + Đáp án Ngữ văn 12_KTHKI[ 13-02-2019] Nguyễn Thị Phong Niên
9 Đề + Đáp án Hóa học 12_KTHKI[ 13-02-2019] Tổ Lý_Hóa
10 Đề + Đáp án Hóa học 10_KTHKI[ 13-02-2019] Tổ Lý_Hóa
11 Đề + Đáp án Tiếng anh 12_1 tiết [ 13-02-2019] Tổ Ngoại ngữ
12 Đề + Đáp án Tiếng anh 12_1 tiết [ 13-02-2019] Tổ Ngoại ngữ
13 Đề + Đáp án Tiếng anh 11_1 tiết [ 13-02-2019] Tổ Ngoại ngữ
14 Ma trận Đề - ĐA Kiểm tra 1 tiết Lý_CB[ 22-01-2019] Đào Thị Kim Tuyến
15 Ma trận Đề - ĐA Kiểm tra 1 tiết Lý_CB[ 22-01-2019] Đào Thị Kim Tuyến
16 Ma trận Đề - ĐA Kiểm tra 1 tiết Lý_CB[ 22-01-2019] Đào Thị Kim Tuyến
17 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Địa lý 12[ 30-11-2018] Hồ Minh Nguyên
18 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Đặng Nguyên Thảo
19 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Đặng Nguyên Thảo
20 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
21 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 10[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
22 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Huỳnh Thị Kim Loan
23 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11 + 12[ 27-11-2018] Lê Thị Quyên
24 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Nguyễn Quốc Toàn
25 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Nguyễn Lê Trúc Vy
26 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Nguyễn Lê Trúc Vy
27 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 12[ 27-11-2018] Phạm Đồng Tường
28 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Nguyễn Bích Thảo
29 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
30 kiểm ra 1 tiết - HK1 - Văn 11[ 27-11-2018] Hồ Thị Thu Nga
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Địa chỉ :30 - Trần Rịa - Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại :05273.865217
Thư điện tử: thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ