Chào mừng năm học mới 2018 - 2019
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 Kiểm tra HKII_2 - Sinh 11[ 24-05-2019] Tổ Sinh
2 Kiểm tra HKII_1 - Sinh 11[ 24-05-2019] Tổ Sinh
3 Kiểm tra HKII_2 - Sinh 12[ 24-05-2019] Tổ Sinh
4 Kiểm tra HKII_1 - Sinh 12[ 24-05-2019] Tổ Sinh
5 Kiểm tra 1 tiết số 2_2 - Lý 10CB[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
6 Kiểm tra 1 tiết số 2_1 - Lý 10CB[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
7 Kiểm tra 1 tiết số 1_2 - Lý 10CB[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
8 Kiểm tra 1 tiết số 1_1 - Lý 10CB[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
9 Kiểm tra 1 tiết số 3 - Hóa 10_CB[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
10 Kiểm tra 1 tiết số 4 - Hóa 10_2[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
11 Kiểm tra 1 tiết số 4 - Hóa 10_1[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
12 Kiểm tra 1 tiết số 3 - Hóa 10[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
13 Kiểm tra 1 tiết số 4 - Hóa 12[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
14 Kiểm tra 1 tiết số 3 - Hóa 12[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
15 Kiểm tra 1 tiết số 4 - Hóa 11[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
16 Kiểm tra 1 tiết số 3 - Hóa 11[ 24-05-2019] Tổ Lý - Hóa
17 Ma trận đề thi Toán HKII lớp 12[ 25-04-2019] Tổ Toán-Tin
18 Ma trận đề thi Toán HKII lớp 10[ 25-04-2019] Tổ Toán-Tin
19 Bài viết số 5-Lớp 12 (NH 2018-2019)[ 14-03-2019] Nguyễn Lê Trúc Vy
20 Bài viết số 5 lớp 11 ( NH 2018-2019)[ 14-03-2019] Nguyễn Bích Thảo
21 Bài viết số 5 lớp 11 ( NH 2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Ngữ văn
22 ĐỀ KT HỌC KÌ I SỬ 12 (2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Sử - Địa
23 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 1 SỬ 12 (2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Sử - Địa
24 ĐỀ KIỂM TRA HKI SỬ 11 (2018-2019)[ 14-03-2019] Tổ Sử - Địa
25 Đề + Đáp án Ngữ văn 10_KTHKI[ 13-02-2019] Tổ Ngữ văn
26 Đề + Đáp án Ngữ văn 12_KTHKI[ 13-02-2019] Nguyễn Thị Phong Niên
27 Đề + Đáp án Hóa học 12_KTHKI[ 13-02-2019] Tổ Lý_Hóa
28 Đề + Đáp án Hóa học 10_KTHKI[ 13-02-2019] Tổ Lý_Hóa
29 Đề + Đáp án Tiếng anh 12_1 tiết [ 13-02-2019] Tổ Ngoại ngữ
30 Đề + Đáp án Tiếng anh 12_1 tiết [ 13-02-2019] Tổ Ngoại ngữ
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Địa chỉ :30 - Trần Rịa - Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại :05273.865217
Thư điện tử: thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ