Friday, 03/12/2021 - 23:01|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Trần Hồng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0944434592
  • Email:
   ththang.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0964290900
 • Ngô Thị Hoàng Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0949282799
  • Email:
   nthnhi.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Tuyết Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942473363
  • Email:
   ptthong.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Bùi Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0941363983