Saturday, 04/12/2021 - 00:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Phạm Đồng Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn - TV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982866147
  • Email:
   dongtuongtp@gmail.com
 • Nguyễn Lê Trúc Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906474547
  • Email:
   trucvyvanpy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0705975959
  • Email:
   nguyenthithuthao1938@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phong Niên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   ntpnien.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0778510609
  • Email:
   lethiquyentranphu@gmail.com
 • Huỳnh Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982626153
  • Email:
   huynhkimloanpy363@gmail.com
 • Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0981173578
  • Email:
   nqtoan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Đặng Nguyên Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0799403598
  • Email:
   thaodang782015@gmail.com
 • Nguyễn Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0383450428
  • Email:
   bichthaonguyen1989@gmail.com