Friday, 03/12/2021 - 22:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Phan Nhật Biên Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913865866
  • Email:
   pnbcuong.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nkngoan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Bùi Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0981058076
  • Email:
   buithihongvan97@gmail.com
 • Nguyễn Huỳnh Mi Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988909941
  • Email:
   nhmluan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905.095.388
  • Email:
   quynhtran2604@gmail.com
 • Bùi Phùng Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985743069
  • Email:
   bphungta@gamil.com
 • Nguyễn Đắc Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368595233
  • Email:
   dachai63@gmail.Com
 • Trần Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0824012975
  • Email:
   tranthithanhtam1974@gmail.com
 • Lê Hồng Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985402568
  • Email:
   lehongphivts@gmail.com
 • Phạm Thị Xuân Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0974180880
  • Email:
   xuandoanvx@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986852565
  • Email:
   nguyenhongtinhtp@gmail.com