Friday, 03/12/2021 - 23:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Võ Hùng Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973498611
  • Email:
   hungvuongtp@gmail.com
 • Nguyễn Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0971402524
  • Email:
   nvd62@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vũ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905776007
  • Email:
   vuhang.tpta@gmail.com
 • Triệu Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914165838
  • Email:
   tttvan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978727364
  • Email:
   Huynhvantoan123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0825596855
  • Email:
   thanhdieu.tpta@gmail.com