Friday, 03/12/2021 - 23:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919638010
  • Email:
   nmhoang.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Trần Hoàn Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906544547
  • Email:
   tranvuhoangvl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918139131
  • Email:
   nttnga.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919639011
  • Email:
   ntxvuong.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Lê Văn Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0836009363
  • Email:
   lvdoan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Đào Thị Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982474210
  • Email:
   kimtuyen8385@gmail.com
 • Bùi Thị Mai Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918954626
  • Email:
   mailam84py@gmail.com
 • Nguyễn Phạm Nhật Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977901897
  • Email:
   np.nhattoan@gmail.com
 • Phạm Chí Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0384190744
  • Email:
   phamchitam@gmail.com
 • Trần Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944975673
  • Email:
   ttnuong.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Lê Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976038448
  • Email:
   hlcuong.thpt.tp@phuyen.edu.vn