Friday, 03/12/2021 - 23:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Tô Hiếu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984913911
  • Email:
   tht.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0374507389
  • Email:
   tthoang.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0365391219
  • Email:
   thanhthaotp.av@gmail.com
 • Đào Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0967015006
  • Email:
   dttthuy_thpt_tp@phuyen.edu.vn
 • Hồ Thị Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0946843609
  • Email:
   linda.pretty15767@gmail.com
 • Vó Thị Mỹ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942634311
  • Email:
   vomytrangtp@gmail.com
 • Trần Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914804122
  • Email:
   ttnhi.thpt.tp@phuyen.edu.vn