Friday, 03/12/2021 - 23:58|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919638010
  • Email:
   nmhoang.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Đồng Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn - TV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982866147
  • Email:
   dongtuongtp@gmail.com
 • Nguyễn Lê Trúc Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906474547
  • Email:
   trucvyvanpy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0705975959
  • Email:
   nguyenthithuthao1938@gmail.com
 • Võ Hùng Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973498611
  • Email:
   hungvuongtp@gmail.com
 • Trương Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906507734
  • Email:
   Tvph.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0971402524
  • Email:
   nvd62@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vũ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905776007
  • Email:
   vuhang.tpta@gmail.com
 • Triệu Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914165838
  • Email:
   tttvan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978727364
  • Email:
   Huynhvantoan123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0825596855
  • Email:
   thanhdieu.tpta@gmail.com
 • Lê Vương Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   Vuongsang0985@yahoo.com.vn