Friday, 03/12/2021 - 23:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0981173578
  • Email:
   nqtoan.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0377222922
  • Email:
   nnnam.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0389975535
  • Email:
   lehai241@gmail.com