Friday, 03/12/2021 - 22:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • Nguyễn Tấn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HUV - Bí thư đảng bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntlap.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Trần Hồng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ĐUV - Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0944434592
  • Email:
   ththang.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Email:
   ltbinh.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Tuyết Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942473363
  • Email:
   ptthong.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Ngô Hoàng Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0949282799
  • Email:
   nthnhi.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Tống Trần Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hợp đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ttduc.thpt.tp@phuyen.edu.vn
 • Bùi Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0775569087
  • Email:
   087thoa@gmail.com